ERUH MYO Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Kaydının Silinmesi

Üniversitemiz Senatosunun kararı ile ‘’2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 44,46 ve Geçici 58,68 maddelerine ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen 44. Madde kapsamında azami süresi dolan öğrencilere 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde Ek Sınavlar verilerek eğitim öğretimlerini tamamlama hakkı verilmiştir. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılmış olup kayıtları 01/11/2019 tarih ve 13 nolu Eruh Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtları silinmiştir. Daha öce yapılan Ek Sınav duyuruları ile bu duyuru tebliğ amaçlıdır.
MEHMET AZGER (0484) 212-1111 / 3860
Eruh Meslek Yüksekokulu
3.12.2019