Müdürden

Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Türkiye’nin örnek bir Eğitim-Öğretim kurumu olma yolunda çalışmalarını sürdürmeye ve alanıyla ilgili gelişmeleri hizmetlerine eklemeye devam etmektedir. Sahip olduğumuz modern altyapı ve öğretim elemanı kadromuzla bünyemizde yer alan üç programın (Organik Tarım, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Gelişimi) Eğitim-Öğretim faaliyetlerine nitelik ve nicelik bakımından yenilerini (Harita ve Kadastro, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,  Yaşlı Bakımı) ekleyerek faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Yüksekokulumuz Programlarında yenileştirme çalışmalarını, hem ulusal düzeyde sürdürülmekte olan Mesleki Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma Çalışmaları hem de Siirt Üniversitesi’nin Bologna Süreci kapsamında Program Geliştirme Çalışmaları çerçevesinde Süreç Basamakları İzlencesine paralel olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlanınca müfredat programlarımızın ders içerikleri ve kredileri ile ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmiş olacaktır

         Yüksekokulumuzun öncelikli hedefi, yakın gelecekte çeşitli programlar ile birlikte daha çok bölge insanına Meslek Yüksekokulumuzda okuma fırsatı vermektir. Aynı zamanda amaçlarımız arasında bölgedeki tarımsal faaliyetlerle birlikte süt teknolojisi kolundaki çalışmaların bilim ve teknik gelişmeler ışığında günümüz şartlarının gerektirdiği her türlü yeterliliğe sahip kalifiye eleman yetiştirme ve buna paralel olarak kaliteli bir üretime ulaşılması bulunmaktadır.

       Yüksekokulumuzun ana hedefleri bölgenin gereksinmelerine yönelik modern eğitim hizmetlerini sürdürmek ve bölge insanın Yüksek öğrenim görmesine yönelik gerekli fırsatları yaratmak ve çağdaş eğitim-öğretim niteliklerini sürekli kılmaya devam etmektir. 

       Çalışmalar süresince emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

ABDURRAHİM ŞİLKEN
Güncelleme : 20.05.2022 15:37:57