Vizyon-Misyon


Misyon:

İlimiz ve bölgemizde üniversite-sanayi-halk işbirliğini sağlamada öncülük eden, Türkiye'deki Meslek Yüksekokulları arasında ilk sıralarda yer alan öğrencilere evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi öğretmektir.

Vizyon:

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma  hizmet edebilen  ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş, üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir. 

Öğr. Gör. AHMET GÜNDÜZ
Güncelleme : 3.06.2022 13:07:37