Eruh Meslek Yüksekokulu Diploma Duyurusu

 Meslek Yüksekokulumuzda 2019 Şubat ayı itibariyle mezun olan öğrencilerimiz; okulumuz Öğrenci işlerine öğrenci kimlikleri ile başvurarak İlişki Kesme Formunun imzalatarak diplomalarını teslim alabilirler.

Siirt Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge:

Madde-7 Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine veya noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillere verilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Posta ile diploma gönderilmez. Öğrenciye diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için öğrencinin ilişik kesme belgesini (kendisi veya vekili tarafından katkı payları veya ikinci öğretim öğrenim ücretleri ile ilgili tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, öğrenci kimliğinin iade edilmesi, sağlık karnesi verilmişse iade edilmesi, Üniversite kütüphanesinden alınmış olan kitapların iade edilmesi) getirmesi gerekmektedir.

Öğr. Gör. FATİH PULAT (0484) 212-1111 / 4026
Eruh Meslek Yüksekokulu
9.4.2019