Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları


Sınavı Kazanan Adayların Gerekli Belgeleri En Kısa Zamanda Müdürlüğümüze Aday Tarafından 15 Gün İçerisinde Elden Teslim Etmesi Gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1) Mezuniyet Belgelerinin Noter Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) 6 Adet Fotoğraf

4)Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare Örnek: Öğretim Görevlisi Olarak Çalışmasında Sakınca Yoktur )

5)Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

6)Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)

7)Mal Bildirim Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

8) Aile Durum Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

9)  ALES ve varsa Yabancı Dil Sınav Belgelerinin Onaylı Çıktıları

10)Transkriptlerin Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

11)Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden Almış Oldukları Öğrenci Belgesi

12) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

 13)  Adli Sicil Belgesi

14) İlanın Özel Şartları kapsamında istenilen tüm belgelerin aslı

15) yok.gov.tr’den ilan metni

MEHMET AZGER (0484) 212-1111 / 4023
Eruh Meslek Yüksekokulu
25.12.2020