Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Kesin Sonuçları

Sınavı Kazanan Adayların Gerekli Belgeleri Müdürlüğümüze Aday Tarafından 15 Gün İçerisinde Elden Teslim Etmesi Gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1) Mezuniyet Belgeleri (E-Devlet Çıktısı da Geçerlidir.) (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora varsa)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) 6 Adet Fotoğraf

4)Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare Örnek:Öğretim Görevlisi)

5)Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

6)Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)

7)Mal Bildirim Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

8) Aile Durum Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

9) ALES ve varsa Yabancı Dil Sınav Belgelerinin Onaylı Çıktıları

10) Transkriptlerin Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora varsa)

11) Doktora yapanların Enstitüden Almış Oldukları Öğrenci Belgesi

12) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

13) Adli Sicil Belgesi

 14)  İlanın Özel Şartları kapsamında istenilen tüm belgelerin aslı

15) yok.gov.tr’den ilan metni

ABDURRAHİM ŞİLKEN (0484) 212-1111 / 4031
Eruh Meslek Yüksekokulu
17.1.2022