Eruh Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı

Sınav Programlarında Saat Aralıkları Sınavların Yapıldığı ve sürenin geçerli olduğu aralığı belirtmektedir. o süre içerisinde giriş yapmanız gerekiyor. süre bitiminde otomatik olarak sistem kapanacaktır.


Sınav Notlarınıza İtiraz süresi sınav notlarının öğrenci otomasyonuna işlenmesinden itibaren 5 iş günüdür. eruhmyo@siirt.edu.tr mail adresine ekteki formu düzenleyerek itiraz edebilirsiniz.

Bilgisayar Çıktısı Alamayacak Arkadaşlar Not İtiraz Kısmını dilekçe şeklinde de yazıp imzalayıp atabilirler.

Final Sınavlarından sonra mazeret sınavı düzenlenmeyecek. Finalden düşük not alan ya da sorun yaşayanlar Bütünleme sınavına girebilecektir.



MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının otomasyon sisteminde ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde ilgili bölüme dilekçe vererek itiraz edebilirler. İtirazlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki işgünü içerisinde sonuç ilan edilir.

b) Sonucun ilanı itibariyle iki işgünü içerisinde, ikinci defa itiraz edilmesi halinde, müracaat ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç iki işgünü içerisinde inceleme tamamlanarak sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki işgünü içerisinde sonuç ilan edilir.

(2) Öğrenci itirazı olmadan ilan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren iki işgünü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır.

(3) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sisteminde gerekli düzeltme yapılır.


MEHMET AZGER (0484) 212-1111 / 3860
Eruh Meslek Yüksekokulu
27.1.2021