Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Kaydının Silinmesi

Üniversitemiz Senatosunun kararı ile ‘'2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 44,46 ve Geçici 58,68 maddelerine ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen 44. Madde kapsamında azami süresi dolan öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde Ek Sınavlar verilerek eğitim öğretimlerini tamamlama hakkı verilmiştir. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılmış olup kayıtlarının silmesi Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Duyuru Tebliğ olarak kabul edilecek ve posta gönderilmeyecektir.
MEHMET AZGER (0484) 212-1111 / 4023
Eruh Meslek Yüksekokulu
26.8.2020