ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU YURT SONUÇLARI

Eruh Meslek Yüksek Okulu Yurtlarına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi

Eruh Öğrenci Yurtlarına Yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin listeleri ekte sunulmuştur. Asil listede adı bulunan öğrencilerin 20.09.2018-01.10.2018 tarihleri arasında Ziraat Bankası Siirt Şubesindeki 0094 49277131 5001 (İBAN NO: TR100001000094492771315001) numaralı Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 200 TL yatırmaları gerekmektedir. Listede bulunan öğrencilerin belirtilen tarih aralığında başvuru yapmamaları halinde; haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Yurt Kaydı İçin Gerekli Evraklar: 
1. Kimlik Fotokopisi 
2. Sabıka Kaydı 
3.Sağlık Raporu (Aile Hekimliği'nden de alınabilinir)
4.Banka Dekontu (Yurt ücreti vezneden yatırılıp dekontta açılama olarak yurda yerleşen öğrencinin adı soyadı ve TC Kimlik Numarası belirtilecektir.)

Not: (Aylık yurt ücreti 100,00 TL olup ilk ay 1 aylık depozito alınacaktır.)


Öğr. Gör. FATİH PULAT (0484) 212-1111 / 4026
Eruh Meslek Yüksekokulu
20.9.2018