ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI SINAV SONUÇLARI

Ø  Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuran Adayların Değerlendirme Sonuçları Ektedir.

 

Ø  Sınavı Kazanan Adayların Gerekli Belgeleri En Kısa Zamanda Müdürlüğümüze Elden Teslim Etmesi Gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1) Mezuniyet Belgelerinin Noter Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) 6 Adet Fotoğraf

4)Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare Örnek:Uzman,Araştırma Görevlisi)

5)Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

6)Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)

7)Mal Bildirim Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

8) Aile Durum Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

9) 3 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

10) ALES ve varsa Yabancı Dil Sınav Belgelerinin Onaylı Çıktıları

11)Transkriptlerin Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

12)Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden Almış Oldukları Öğrenci Belgesi

ABDURRAHİM ŞİLKEN / 4025
Eruh Meslek Yüksekokulu
10.1.2018