2015 Yılı Mezunları Hk.

Meslek Yüksekokulumuzdan 2015 yılı itibariyle mezun olan öğrencilerimizin diplomaları basılarak dağıtıma hazır hale getirilmiştir. Diplomasını almak isteyen mezunların Meslek Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri Bürosuna başvurması gerekmektedir.

NOT:

Diploma almaya gelen mezunların Öğrenci Kimlik Kartını yanında getirmesi gerekiyor.

 Mezun öğrencilerimiz diplomalarını bizzat kendileri alacaklardır. Gelemeyecek durumda olan mezunlarımız, noter vekâletnamesi ile diplomalarını alacak bir yakınını yetkilendirebileceklerdir. Yetkilendirecekleri kişinin, diploma teslimi sırasında kimliğini ve vekâletnameyi ibraz etmesi zorunludur.

—Diplomalar Mesai Saatlerinde verilebilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri  diploma verilmemektedir.)

YILDIRIM SOYLU (0484) 212-1111 / 3660
Eruh Meslek Yüksekokulu
18.2.2016