Hizmet Standartları Tablosu

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
İLK MÜRACAAT YERİ
1
Genel Yazışmalar
Çeşitli kurumlardan gelen ve kurumlara giden her türlü evrakın kurum içinde EBYS Sistemine işlenerek gerekli işlemlerin yapılması
Sürekli
Yüksekokul Sekreterliği
2
İlk Kayıt
1- ÖSYS Sonuç Belgesi
2- Öğrenci Bilgi Formu ve Kayıt Dosyası
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
4- Nüfus Cüzdanının aslı ile ön ve arka yüzünün fotokopisi.
5- 6 Adet Fotoğraf
6- Askerlik Belgesi
7- Öğrenci Katkı Payı Dekontu. (İ.Ö)
5 Gün
Meslek Yüksekokul
Öğrenci İşleri
3
Yatay Geçiş
1- Başvuru Formu ve Dilekçe
2- ÖSYM Belgesi
3- Not durum belgesi(Transkript)
4- Ders içerikleri
5- Öğretim planı
6- %10 Belgesi (II.öğretim için)
7- Disiplin Cezası almadığına dair belge.
20 Gün
Meslek Yüksekokul
Öğrenci İşleri
Bölüm Başkanları


 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
İLK MÜRACAAT YERİ
4
Kayıt Dondurma
Kayıt Sildirme
1- Dilekçe
2- Kayıt dondurma gerekçesini gösterir belge (Sağlık Kurulu Raporu,
  Fakirlik İl muhaberi vb.)
1- Dilekçe, İlişik Kesme Formu ve Öğrenci Kimliği
1 Hafta
Meslek Yüksekokul
Öğrenci İşleri
5
Derse Kaydı
1- Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
 
1 Hafta
Program Danışmanları
6
Ders Ekleme
Çıkarma İşlemleri
1- Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
 
1 Hafta
Program Danışmanları
7
Ders Muafiyeti
1- Dilekçe
2- Not Durum Belgesi
3- Mezun/İlişiği kesilen okula ait onaylı ders içeriği
1 Hafta
Meslek Yüksekokul
Öğrenci İşleri
Bölüm Başkanları
8
Başarı Notuna İtiraz
1- Dilekçe
5 Gün
Meslek Yüksekokul
Öğrenci İşleri
9
Transkript
Öğrenci Belgesi
Ders İçeriği Talebi
1- Dilekçe
   
1 Gün
Meslek Yüksekokul
Öğrenci İşleri


 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
İLK MÜRACAAT YERİ
10
Mazeret Sınavı İsteği
1- Dilekçe
2- Mazereti gösterir belge (Sağlık Raporu )
1 Hafta
Bölüm Başkanları

11
Temsilci seçimleri İşlemleri
1- İlgili Yönetmelik Gereği İşlem Yapılır.
1 Ay
Bölüm Başkanları
Müdür Yardımcısı
12
İzin İşlemleri
(Akademik ve İdari Personel)
1- İzin Formu (3 nüsha) Yurtiçi 7 Gün önceden müracaat edilecektir.Yurtdışı izinler için 14 gün önceden  müracaat edilecektir.
1 Gün
Müdür,
Yüksekokul Sekreterliği
13
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme
1- Dilekçe
2- Davet Mektubu
3- Çalışma Özeti
1 Hafta
Yüksekokul Sekreterliği
14
Öğretim Elemanı Başvuru İşlemleri
1-Müracaatlar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne yapılacaktır.
2 Ay
MYO Müdürlüğü
15
Kimlik İşlemleri
1-  1 Adet Form
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
1 Hafta
Yüksekokul Sekreterliği
16
Atama İşlemleri
1- Personel Atama Onayı
2- Göreve Başlama Yazısı
3 Gün
Yüksekokul Sekreterliği


HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
İLK MÜRACAAT YERİ
17
Ayrılma İşlemleri
1- Personel Daire Başkanlığı Yazısı
2- Ayrılma Yazısı
5 Gün
Yüksekokul Sekreterliği
18
Görevde Yükselme İşlemleri
1- Dilekçe
5 Gün
Yüksekokul Sekreterliği
19
Askerlik İşlemleri
1- Dilekçe
2- Askerlik Sevk Belgesi
10 Gün
Yüksekokul Sekreterliği
20
Görev Süresi Uzatımı
1- Özgeçmiş
2- Akademik Çalışmalar
3 Ay
Bölüm Başkanlığı
Yüksekokul Sekreterliği
21
Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmesi
1- Üniversite içindeki yüksekokul ve fakültelerin talep yazısı
2- İlgili Program, Bölüm ve Yönetim Kurulu Kararı
1 Ay
Yüksekokul Sekreterliği
22
Kurum Dışından Ders Görevlendirmesi
1- Program ve Bölümün görevlendirme istemi
2- MYO nun talep yazısı
3- İlgili kurumların görevlendirme uygun görüş yazıları
4- Personel Daire Başkanlığının Görevlendirmesi
1 AY
Yüksekokul Sekreterliği


HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
İLK MÜRACAAT YERİ
23
Satın alma İşlemleri
1- Kişi Beyanı ile birlikte ihtiyaç belirleme Belgesi,
20 Gün
Yüksekokul Sekreterliği
24
Maaş İşlemleri
1-Maaş değişikliklerinin işlenmesinden sonra SGDB teslimi
3 Gün
Yüksekokul Sekreterliği
25
Ek Ücret Ödemeleri
(Yolluk-Fazla Mesai-Ek Ders Ödemeleri)
Ek Ders İşlemleri
1- Ek ders ücret formları
Yolluk İşlemleri
1- Beyanname
2- İlgili Belgeler
5 Gün
 
Tahakkuk Birimi
 
 
 

HASAN ATEŞ
Güncelleme : 01.03.2016 10:56:14