Genel Bilgiler

Tarihçe
 Meslek Yüksekokulumuzun açılması doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na öneride bulunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.04.2009'da Siirt Üniversitesi bünyesinde 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleriyle 3843 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca Eruh Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Mevcut bölümler içerisinde 3 ayrı bölümde öğretim hizmetini sürdürmektedir.Meslek Yüksekokulumuz bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık,toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,bilgiye erişme yöntemlerini öğrenmiş, ulusal ve uluslararası standartlarda tarımsal endüstriyel analizleri yapabilen, hizmet alanının gerektirdiği bilgi ve beceri ile donanmış, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilke ve değerlerine bağlı meslek elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eruh Meslek Yüksekokulu bünyesinde 350 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu, 100 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca bir kapalı spor salonu, yemekhane, kantin ve Organik Tarım uygulama alanı olarak fıstık ve meyve bahçemiz bulunmaktadır.

                              

    

ABDURRAHİM ŞİLKEN
Güncelleme : 23.02.2017 09:06:00